Klachten met betrekking tot onze website, dienstverlening, orders of zichtbare gebreken van producten worden in behandeling genomen als deze binnen twee maanden na ontstaan schriftelijk bij He-Ar Haarshop zijn ingediend.

 

Adres:

He-ar Haarshop

Dorpsstraat 77

7136 LJ  Zieuwent

Na ontvangst van de klacht ontvangt u een bevestiging van uw klacht.
He-ar Haarshop zal binnen 14 werkdagen de klacht trachten op te lossen. He-ar Haarshop zal u hierover schriftelijk berichten. Als een klacht terecht is, heeft He-ar Haarshop, conform het Burgerlijk Wetboek, het recht alsnog binnen redelijke termijn de overeenkomst na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het product.

Klachten