Klachten

Klachten met betrekking tot onze website, dienstverlening, orders of zichtbare gebreken van producten worden in behandeling genomen als deze binnen twee maanden na ontstaan schriftelijk bij Kapsalon He-Ar zijn ingediend.

 

Adres:

Haarshop Kapsalon He-Ar

Dorpsstraat 77

7136 LJ  Zieuwent

Fax: 0544-352312

 

Na ontvangst van de klacht ontvangt u een bevestiging van uw klacht. 

Kapsalon He-Ar zal binnen 14 werkdagen de klacht trachten op te lossen. Kapsalon He-Ar zal u hierover schriftelijk berichten. Als een klacht terecht is, heeft Kapsalon He-Ar, conform het Burgerlijk Wetboek, het recht alsnog binnen redelijke termijn de overeenkomst na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het product.